Promocja - EKSPERT opakowania

Promocja

 

Międzyrzecze Górne, 30.03.2021r.

 

Regulamin promocji płynów

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Promocja płynów do dezynfekcji”.
 2. Organizatorem promocji jest Ekspert Południe sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 55; kod pocztowy 43-392; NIP 9372673007; REGON: 360810830; KRS:  0000544428.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 6 kwietnia 2021 roku i trwa do 30 kwietnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.
 4. Klient może skorzystać wielokrotnie z Promocji.
 5. Promocja polega na możliwości zakupu jednego z poniżej zdefiniowanych płynów dezynfekujących po promocyjnej cenie – 1 złotego netto.
 6. Warunkiem udzielenia Promocji jest dokonanie zakupu w wysokości odpowiednio:
  1. 300 zł netto – upoważnia do zakupu jednego opakowania 1l płynu dezynfekującego w cenie 1 zł netto
  2. 500 zł netto – upoważnia do zakupu jednego opakowania 4l lub 5l płynu (w zależności od dostępności produktu) – 1 zł netto

Jeśli Klient zamówi za 600 zł netto to może otrzymać w promocyjnej cenie albo 2 pojemniki po 1l lub jeden 4l / 5l.

Jeśli Klient zamówi za 1000 zł netto lub wielokrotność 500 zł netto może zakupić odpowiednio 2 lub 3 opakowania 4l/5l. Klient może wybrać czy chce płyn do dezynfekcji rąk czy czyszczący.

 1. Produkty objęte promocją:
  1. DEZYNFEKT H – Płyn do dezynfekcji rąk; alkohol 70%; 1L
  2. BOMASEPT G – płyn do dezynfekcji rąk; 5L
  3. MASTERIO CLEAN – płyn do dezynfekcji rąk; 5L
  4. PLAK – uniwersalny płyn czyszczący na bazie alkoholu 70%; 4L

 

 

Promocja skierowana jest do obecnych tzw. Klientów sklepowych firmy Ekspert Południe, którzy korzystają z dostawy towaru transportem Ekspert Południe. Uczestnikiem konkursu mogą być jedynie przedsiębiorcy a nie osoby fizyczne.

 

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji.
 3. W przypadku skorzystania z promocji, Klient akceptuje fakt, że płyn dezynfekcyjny, zostanie dopisany do faktury kosztowej w określonej kwocie – np. 1,00 zł netto i określonej ilości.
 4. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@ekspertpoludnie.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od skorzystania z promocji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 2- osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.